Kto może być likwidatorem spółki z o.o. ?

Jak zapewne wiesz, otwarcie likwidacji spółki z o.o. powoduje, że miejsce zarządu oraz jego członków zajmują likwidatorzy. Często moi Klienci mają wątpliwości kogo mogą ustanowić likwidatorem oraz czy kandydat na likwidatora musi spełniać jakieś szczególne warunki by nim zostać.

W praktyce najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest ustanawianie likwidatorami spółki członków zarządu. Jest to oczywiście całkiem zrozumiałe, gdyż członkowie zarządu „wiedzą co w spółce piszczy” ;), są (a teoretycznie powinni być) zaznajomieni ze sprawami spółki i ich działania zdecydowanie powinny przyczynić się do szybkiego i bezproblemowego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (o tym jakie uprawnienia przysługują likwidatorom oraz jakie mają oni obowiązki, dowiesz się w kolejnych wpisach, do których przeczytania już teraz Cię zapraszam).

Podkreślić należy również, że nie ma żadnych przeciwwskazań żeby likwidatorem spółki z o.o. była osoba całkowicie ze spółką nie związana – pod warunkiem, że treść umowy spółki  pozwala na takie rozwiązanie.

Jeśli chodzi o warunki jakie powinien spełniać kandydat na likwidatora to pamiętać należy, iż likwidatorem może być TYLKO osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 k.s.h.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.