Otwarcie likwidacji spółki z o.o. – jakie dokumenty należy złożyć do KRSu?

Katarzyna Kulig        03 października 2016        5 komentarzy

Proces likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się wraz z podjęciem przez Wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki – pamiętasz już zapewne, że taka uchwała musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Poza uchwałą o rozwiązaniu spółki sporządzana jest również uchwała w przedmiocie powołania likwidatora lub likwidatorów spółki, która jednocześnie określa sposób reprezentacji.

Po otwarciu likwidacji (która następuje wraz z podjęciem wyżej wskazanej uchwały) konieczne jest jej zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonanie zgłoszenia należy do obowiązków likwidatorów.

sketching-website-layout-wireframes-picjumbo-com

Jeśli jesteś likwidatorem, na etapie otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz przygotować następujące formularze oraz dokumenty:

Krajowy Rejestr Sądowy:
a) Formularz KRS-Z61 – formularz zmiana wpisu w KRS
b) Formularz KRS-ZR – formularz wskazujący dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji
c) Formularz KRS-ZK – formularz dotyczący zgłoszenia zmian w zakresie członków zarządu
d) Formularz KRS-ZL – formularz składany w KRS, gdy w spółce ustanowiony był prokurent
e) Protokół sporządzony w formie aktu notarialnego – obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, uchwałę o powołaniu likwidatora lub likwidatorów i sposobie reprezentacji
f) Bilans otwarcia likwidacji
g) Oświadczenia likwidatorów – w których wyrażają zgodę na powołanie i pełnienie przedmiotowej funkcji
h) Dowód uiszczenia opłat – aby uzyskać informacje na temat opłat zachęcam Cię do zapoznania się z wpisem – LINK

Monitor Sądowy i Gospodarczy:
a) Formularz MSIG-M1 – formularz z wnioskiem o publikację ogłoszenia
b) Treść ogłoszenia – ogłoszenie powinno zawierać informacje o podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywać wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod wskazany adres.
c) Dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie – odsyłam do postu o kosztach likwidacji spółki z o.o. – LINK

Dodatkowo likwidowana spółka z o.o. przesyła do właściwego ze względu na siedzibę spółki urzędu skarbowego formularz NIP-8 (obejmujący aktualizację danych spółki – do firmy spółki dodaje się określenie „w likwidacji”).

Przedstawione powyżej informacje dotyczą spółki z o.o., która została zarejestrowana drogą tradycyjną. Jak zatem przebiega otwarcie likwidacji w spółce zarejestrowanej w trybie elektronicznym (S24)?

Spółka zarejestrowana w trybie S24 może zostać również w trybie elektronicznym rozwiązana. W takim wypadku uchwałę o rozwiązaniu spółki z o.o. składa się na wzorcu elektronicznym, który następnie musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tomasz Październik 10, 2016 o 17:24

Gdzie można znaleźć wzorzec elektroniczny w celu likwidacji spółki zarejestrowanej w S24?

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Październik 28, 2016 o 14:55
Kamila Listopad 2, 2016 o 10:36

Dzień dobry Pani Mecenas,

czy mogłaby Pani wskazać, z czego wynika obowiązek złożenia w KRS bilansu otwarcia likwidacji w momencie zgłaszania otwarcia likwidacji?
Zastanawiam się nad tym, ponieważ (jeśli dobrze rozumiem), na sporządzenie bilansu jest 15 dni od otwarcia likwidacji, a zgłosić otwarcie likwidacji do krs powinno się w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. Czyli przygotowując zgłoszenie możemy jeszcze nie dysponować bilansem.

pozdrawiam i gratuluję ciekawego bloga

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Listopad 6, 2016 o 11:22

Witam Pani Kamilo,

jest dokładnie tak, jak Pani napisała. Na sporządzenie bilansu mamy 15 dni licząc od dnia otwarcia likwidacji. Ja składam dokumenty otwarcia likwidacji zawsze z bilansem, gdyż takie działanie pozwala oszczędzić pieniądze Klienta 😉

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 15, 2016 o 15:35

Witam,
O.K. ale jak sprostać warunkowi dołączenia do wniosku składanego w KRS o otwarcie likwidacji ZATWIERDZONEGO przez Zgromadzenie Wspólników bilansu otwarcia likwidacji skoro bilans ten należy przedłożyć do zatwierdzenia na 14 dni wcześniej? To jest po prostu niemożliwe bo sporządzić go należy w ciągu 15 dni od daty otwarcia likwidacji. Tymczasem w komentarzach na portalu GOFIN można znaleźć wyraźne interpretacje, że sprawozdań finansowych związanych z otwarciem likwidacji, w tym bilansu nie składa się ani w KRS ani w Urzędzie Skarbowym. Z ustawy o KRS oraz ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że temu obowiązkowi podlegają wyłącznie sprawozdania roczne. Do KRS i US należy natomiast złożyć zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdanie finansowe na ZAKOŃCZENIE likwidacji. Jaka zatem jest prawda?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: