Koszty likwidacji spółki z o.o.

Katarzyna Kulig        25 kwietnia 2016        14 komentarzy

Tematyka dzisiejszego wpisu może okazać się nieco myląca. Pod pojęciem „kosztów likwidacji spółki z o.o.” możesz bowiem rozumieć cały ciężar ekonomiczny przeprowadzenia procedury likwidacyjnej spółki z o.o. – łącznie z wynagrodzeniem likwidatorów, opłatami za usługi księgowe, kosztami biegłych rewidentów…  Aż się w głowie może zakręcić! 😉

Ale że moim celem absolutnie nie jest przyprawianie Cię o jej zawrót, to spieszę doprecyzować – w dzisiejszym wpisie zajmiemy się wyłącznie publicznoprawną sferą odpłatności za przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o. Koszty wszelkich ewentualnych usług pobocznych pozostawiam do rozeznania Tobie, Drogi Czytelniku – zgodnie z zasadą wolnorynkowej konkurencyjności 😉

Pierwszą opłatą, do poniesienia której zobowiązana będzie spółka z o.o. postawiona w stan likwidacji jest opłata za protokół posiedzenia zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z art. 270 pkt 2 k.s.h., dokument ten z mocy samego prawa musi  mieć formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 zł.

Dodatkowo likwidatorzy, którzy będą reprezentowali spółkę na dalszych etapach postępowania likwidacyjnego, będą potrzebowali wypisów tejże uchwały – jednego ad acta, drugiego do zgłoszenia w sądzie rejestrowym, zaś trzeciego – do zgłoszenia organom podatkowym i  statystycznym, które informowane są o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego. Koszt jednej strony wypisu z aktu notarialnego to kwota 6 zł. Całość opłat notarialnych  nie powinna przekroczyć kwoty 900 zł.

Kolejną opłatą, do poniesienia której zobowiązana jest spółka sp. z o.o. w likwidacji jest opłata sądowa od zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji. Likwidatorzy spółki z o.o. zobowiązani są do dokonania wpisu w aktach rejestrowych likwidowanego podmiotu zmiany, która polega na wykreśleniu dotychczasowego zarządu, a ujawnieniu likwidatorów jako podmiotów zobowiązanych i uprawnionych do reprezentacji spółki z o.o. w likwidacji. Opłata od wpisu zmiany w KRS wynosi 250 zł. Nieco niższa obowiązuje wówczas, gdy dokonywałeś rejestracji spółki w trybie s-24, czyli rejestracji przez Internet. Wtedy opłata za wpis zmiany to 200 zł.

Obligatoryjnym elementem procesu likwidacji spółki z o.o. jest również ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji zamieszczane w MSIG wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w KRS jest stała i wynosi 100 zł.

Odrębną natomiast sprawą jest koszt związany z wezwaniem wierzycieli. Tego typu ogłoszenie podlega wycenie w zależności od ilości znaków, z ilu się składa – jeden znak to koszt 70 gr. Najczęściej przedmiotowe ogłoszenia nie przekraczają jednak kwoty 500 zł – przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia 😉

Już po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, likwidatorzy zobowiązani się wnieść do KRSu o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 300 zł. Wpis ten podlega z kolei publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – opłata od zamieszczenia ogłoszenia wynosi podobnie jak przy zgłoszeniu likwidacji  – 100 zł.

Poniżej przedstawiam Ci podsumowanie spisu kosztów i opłat związanych z likwidację spółki z o.o., po to abyś łatwiej mógł ocenić wysiłek finansowy, na który spółka będzie musiała się przygotować, aby definitywnie zakończyć działalność:

  1. koszt taksy notarialnej za sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki to 750 zł;
  2. koszty wypisów z protokołu zgromadzenia wspólników dotyczącego likwidacji to około 100 – 150 zł (6 zł za każdą rozpoczęta stronę);
  3. opłata sądowa o wpisu w KRS zmiany (wykreślamy członków zarządu, ujawniany likwidatorów) to 250 zł przy spółce z o.o. zarejestrowanej w trybie tradycyjnym, a 200 zł – przy s-24;
  4. opłata za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. to 100 zł, z kolei za zamieszczenie wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności zapłacisz około 500 zł;
  5. opłata sądowa za wykreślenia likwidowanej spółki z o.o. z KRS wynosi 300 zł;
  6. opłata za zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o likwidacji spółki to 100 zł.

Istnieją oczywiście sposoby na to by opłaty, o których mowa powyżej, w pewien sposób ograniczyć… o tym jak to zrobić dowiesz się w następnych wpisach 🙂 .

{ 14 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Aleksandra Maj 8, 2016 o 15:33

Szanowna Pani, bardzo zainteresował mnie artykuł dot. likwidacji spółki z o.o. Nurtuje mnie jedna kwestia – czy istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z koszt sądowych dotyczących procedury likwidacyjnej? Jeśli tak, to jak rozumiem, będzie to uzasadnione brakiem środków na koncie spółki?

Pozdrawiam
Aleksandra T.

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Maj 9, 2016 o 21:17

Pani Aleksandro,
istnieje oczywiście możliwość zwolnienia spółki od ponoszenia kosztów postępowania likwidacyjnego. Dotyczy to jednak wyłącznie kategorii tzw. opłat i wydatków w postępowaniu cywilnym i objęte jest regulacjami ustawy o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że może pani uzyskać zwolnienie co do opłaty za wpis zmiany w KRS, opłaty za wykreślenie spółki z rejestru sądowego, jak również opłat od obowiązkowych ogłoszeń w MSiG. To ostatnie wynika z faktu, iż orzecznictwo sądowe określa opłaty za ogłoszenie w Monitorze jako „wydatek”, o którym mowa w art. 5 pkt 7 ustawy o kosztach i opłatach w sprawach sądowych.

Od kosztów notarialnych zwolnienie nie przysługuje, gdyż nie jest to koszt postępowania cywilnego, a wynagrodzenie dla prawnika(notariusza) przygotowującego dokument korporacyjny.

Możliwość zwolnienia osoby prawnej od ponoszenia powyższych kosztów zgodnie z ustawą może zostać przyznana przez właściwy sąd jedynie wtedy, kiedy spółka taka wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Nie zawsze jest to jednoznaczne z brakiem środków na koncie bankowym spółki – orzecznictwo wskazuje, że spółka powinna wykazać trwałą niezdolność do poniesienia opłat. Sam brak środków na rachunkach bankowych może okazać się niewystarczający dla uprawdopodobnienia tej okoliczności.

Odpowiedz

Tomek Maj 9, 2016 o 09:38

Bardzo proszę o informację w jaki sposób można obniżyć koszty likwidacji 🙂

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Maj 13, 2016 o 18:46

Proszę śledzić bloga, wkrótce pojawi się wpis na ten temat 😉

Odpowiedz

buty dawid Maj 13, 2016 o 11:08

a jaki jest koszt wykreślenie spółki z o.o. z KRS bez jej likwidacji?

Odpowiedz

Agata Maj 19, 2016 o 00:30

Dzień dobry/ dobry wieczór
Fajny i ogólnie pomocny tekst, ale z wątpliwościami niestety:
napisała Pani o protokole posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki, że \”zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., dokument ten z mocy samego prawa musi mieć formę aktu notarialnego\”
Ponieważ nie znałam tego przepisu sięgnęłam do źródła i wg tekstu jednolitego ksh ze strony sejmu art. 280 mówi o likwidatorach i nie ma żadnych punktów. Uprzejmie proszę o podanie faktycznego źródła tej informacji.

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Maj 19, 2016 o 06:54

Pani Agato, dziękuję za dociekliwość i wskazanie omyłki pisarskiej 🙂 Chodziło oczywiście o art. 270 pkt 2 ksh. Pozdrawiam

Odpowiedz

adamas Sierpień 31, 2016 o 13:08

..duzo dobrego i fachowego…pozdrawiam

Odpowiedz

Paulina Wrzesień 8, 2016 o 14:28

Dzień dobry,

kiedy można liczyć na wpis o możliwości obniżenia kosztów likwidacji spółki z o.o.?

Z pozdrowieniami,
P.

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Wrzesień 13, 2016 o 12:25

Dzień dobry Pani Paulino,

wpis powinien się wkrótce pojawić.

Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Kamila Listopad 24, 2016 o 13:58

Witam,
jeśli chodzi o protokół zgromadzenia wspólników sporządzany w formie aktu notarialnego to zapomniała Pani mecenas dodać do kosztów podatku VAT który spowoduje że koszty z pewnością przekroczą 900 zł.
pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Listopad 25, 2016 o 08:49

Witam serdecznie,

wysokość stawki zależy od notariusza, ogranicza ich taksa maksymalna, wynikająca wprost z Rozporządzenia. Dla przykładu wskażę tylko, że koszty notarialne, obsługiwanego przez nas NZW w przedmiocie otwarcia likwidacji (NZW miało miejsce w dniu wczorajszym tj. 24/11/2016) wyniosły – 629,76 zł brutto. Taksa wskazana w poście była średnią, jaką otrzymaliśmy porównując stawki stosowane u kilku notariuszy, u których nasi Klienci przeprowadzali NZW.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Adam Grudzień 22, 2016 o 00:17

Witam,

Czy opłata (300+100) za złożenie wniosku w KRS za wypisanie z rejestru jest w całości na konto sądu, czy osobno 300 na konto sądu i 100 na konto monitora?

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Styczeń 19, 2017 o 19:08

Witam serdecznie,

opłata w całości jest wpłacana na rachunek bankowy Sądu.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: