A jeśli wspólnicy się rozmyślą?

Jeden z moich Klientów, jakiś czas temu, postanowił zlikwidować jedną ze swoich spółek z o.o.

Przyczyna likwidacji była dosyć przyziemna. Klient spółkę założył kilka lat wstecz, w celu realizacji intratnego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie jednak z czasem się zakończyło, a Klient po jego wykonaniu próbował zmieniać profil działalności spółki. Z różnym skutkiem

W końcu doszedł do przekonania, że nie ma dalszego pomysłu na jej prowadzenie. Postanowił więc ją zlikwidować.

Pod koniec 2015 roku rozpoczęliśmy proces likwidacyjny, nastąpiło otwarcie likwidacji, powoli szykowaliśmy się do upłynniania majątku spółki. Wszystko przebiegłoby zgodnie z naszym założonym planem działania, gdyby nie telefon Klienta z informacją, że zmienił zdanie i że musimy natychmiast odkręcić „tą całą likwidację” ? .

Okazało się, że Klient ma szansę na rozpoczęcie, wraz ze swoim wspólnikiem, nowego biznesu i potrzebuje do tego likwidowanej spółki z o.o.

Czy wszczęcie postępowania likwidacyjnego zawsze musi zakończyć się likwidacją spółki z o.o.? Otóż, nie. Ustawodawca był zapobiegliwy i przewidział, że wspólnicy w toku postępowania likwidacyjnego mogą zmienić zdanie, a co za tym idzie, wprowadził uregulowania pozwalające na odwołanie likwidacji.

PerfectShot.pl _MG_1623

Zgodnie z brzmieniem art. 273 ksh do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu, chyba że z żądaniem rozwiązania wystąpił niebędący wspólnikiem członek organu spółki lub organ, o którym mowa w art. 271 pkt 2, albo w przypadkach określonych w art. 21.

W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie przez wspólników uchwały o uchyleniu likwidacji spółki z o.o., która to musi zostać zgłoszona przez likwidatorów do KRSu.

Aktualnie czekamy na dokonanie wpisu przez KRS oraz dopinamy wraz z Klientem szczegóły dotyczące jego nowego przedsięwzięcia ? .

Pamiętaj, że rozpoczęcie procesu likwidacyjnego nie musi zawsze kończyć się likwidacją spółki, masz prawo zmienić zdanie i podjąć odpowiednie czynności, mające na celu uchylenie przedmiotowej likwidacji. Nie musisz też nikomu się tłumaczyć dlaczego zmieniłeś zdanie – gdyż jest to prawo, z którego możesz skorzystać aż do dnia złożenia wniosku o wykreślenie likwidowanej spółki z rejestru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.