Jak zaspokajać wierzycieli w toku likwidacji spółki z o.o. – część I

Witam Cię po dłuższej przerwie ?

Początkowo myślałam, że dzisiejszy post będzie krótki, w trakcie jego pisania okazało się jednak, że będzie to kolejny post składający się z kilku części jednym słowem miało być krótko i zwięźle, a wyszło jak zawsze ? . Mam jednak nadzieję, że zyskasz dzięki temu wiedzę na temat zaspakajania wierzycieli w toku postępowania likwidacyjnego spółki z o.o., którą być może uda Ci się wykorzystać w toku likwidacji.   Nie przedłużając przejdźmy do konkretów.

Zaspokojenie (lub zabezpieczenie) wierzycieli w toku likwidacji spółki z o.o. to:
Twój podstawowy obowiązek, jeżeli jesteś likwidatorem,
warunek, abyś jako wspólnik spółki z o.o. otrzymał należną Ci wypłatę z majątku likwidowanej spółki
oraz główny cel całej procedury likwidacyjnej.

Tak przynajmniej prawi orzecznictwo sądowe, przy wtórze komentatorskich głosów. I trzeba przyznać, że poglądy te mają swoje potwierdzenie w przepisach k.s.h.

Skoro zatem dbałość o to, aby interesy wierzycieli zostały odpowiednio zabezpieczone w toku likwidacji okazuje się tak istotną częścią tych procedur, to nie pozostaje mi nic innego jak tylko napisać Ci, drogi Czytelniku, na co powinieneś zwrócić uwagę na tym etapie procesu likwidacji.

Wierzytelności, które podlegają zaspokojeniu lub zabezpieczeniu przez likwidatorów sp. z o.o. można podzielić na cztery podstawowe kategorie:
1) wierzytelności bezsporne i wymagalne;
2) wierzytelności bezsporne, ale jeszcze niewymagalne;
3) wierzytelności sporne i wymagalne
4) oraz wierzytelności sporne i niewymagalne.

Dla porządku przypomnę tylko, że wierzytelność jest wymagalna, kiedy nadszedł już termin jej spełnienia. Wymagalność najczęściej będziesz w stanie wyinterpretować z treści umowy wiążącej likwidowaną sp. z o.o. z inną osobą. Jeżeli jednak spółka zawarła umowę w formie ustnej bądź fakt, że istnieje zobowiązanie wynika wyłącznie z okoliczności faktycznych, wówczas musisz oceniać wymagalność zgodnie z regułami k.c. Jak stanowi przepis art. 455 kodeksu cywilnego, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Natomiast z wierzytelnością sporną będziesz miał do czynienia zawsze wówczas, kiedy istnieje wątpliwość co do jej wysokości bądź co do tego, czy jest ona uzasadnienia lub czy w ogóle istnieje.

Dlaczego rozróżnienie ów jest tak istotne? Wynika to z faktu, że nasz ustawodawca posługuje się dwoma pojęciami, jeśli idzie o kwestie związane z interesami wierzycieli. Otóż z zaspokojeniem ich wierzytelności będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy, kiedy likwidatorzy dokonają zapłaty tych należności bądź w inny sposób, ustalony między stronami sposób (in natura, w drodze nowacji, poprzez datio in solutum – ależ poważnie to zabrzmiało! ;)) wypełnią obowiązki, jakie miało wobec wierzycieli spółka.

Natomiast zabezpieczenie wierzytelności będzie miało miejsce wtedy, kiedy z uwagi na wątpliwości co do konieczności czy też zasadności wierzytelności, likwidator kwotę tej należności umieści w depozycie sądowym, zgodnie z przepisami k.p.c.
Krótko mówiąc – likwidator w spółce z o.o. może zaspokajać tylko takie wierzytelności, które nie są sporne i są wymagalne, a jeżeli występuje niewymagalność lub spór, można wierzytelność jedynie zabezpieczyć.

Przekładając zatem wyliczone przeze mnie kategorie wierzytelności na obowiązki likwidatora, musisz zapamiętać, że:
1) bezsporną i niewymagalną należność jako likwidator spółki z o.o. musisz zaspokoić zawsze;
2) wierzytelność bezsporną, której wymagalność jeszcze nie nadeszła jesteś zobowiązany złożyć do depozytu sądowego. Wierzyciel spółki sięgnie po ten depozyt i go rozwiąże, jak tylko nadejdzie termin spełnienia świadczenia;
3) sporną i wymagalną wierzytelność możesz wyłącznie zabezpieczyć, poprzez złożenie odpowiedniej sumy pieniężnej do depozytu sądowego;
4) wierzytelność sporną i na dodatek niewymagalną również powinieneś złożyć do depozytu sądowego.

Czy zawsze konieczne jest zabezpieczenie wierzytelności spornych? W jakich terminach należy zaspokajać wierzycieli? Jeżeli dług spółki jest większy niż wpływy z działalności, to wedle jakich zasad zaspokajać wierzytelności? Na te pytania odpowiem już wkrótce, w kolejnym poście ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.